Komputer wybierze…

Express Wieczorny Warszawa, 1 sierpnia 1986 roku Komputer wybierze Najpiękniejszą Polkę Emocje rosną....